top of page

VieSID Continuum Ortodoncja III

Ortodoncja wg. koncepcji prof. Sadao Sato. Opłata rezerwacyjna 3.000 zł

  • Data rozpoczęcia: 28 maj
  • 69 000 złotych polskich
  • Poznań, ul. Ługańska 5

Wolne miejsca


Opis usługi

Zaawansowane szkolenie skierowane do lekarzy dentystów, którzy ukończyli VieSID Curriculum i chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie ortodoncji. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie diagnozowania, planowania oraz terapii pacjentów z problemami stawowymi, wymagających długotrwałej rehabilitacji oraz interdyscyplinarnego leczenia. Terminy modułów: Moduł A 28 maja – 1 czerwca 2023 r. Moduł B 01 – 03 września 2023 r. Moduł C 17 – 19 listopada 2023 r. Moduł D - H daty pozostałych modułów zostaną ustalone w późniejszym czasie. Na stronie pobieramy wyłącznie opłatę rezerwacyjną w wysokości 3.000 zł. Całkowity koszt szkolenia 14.300 EUR płatny zgodnie z regulaminem, do pobrania w zakładce "Szkolenia/VieSID Continuum/Ortodoncja".


Zasady rezygnacji

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu opłata rezerwacyjna wpłacona przez Zgłaszającego nie podlega zwrotowi.


Dane kontaktowe

539 943 831

edukacja@orident.pl

Orident Edukacja s.c., Ługańska, Poznań, Polska

bottom of page