top of page
magazyn mockup orident edukacja-kopia.jp

Jako lekarze prowadzący, ortodonci, protetycy mierzymy się nadal z tymi samymi problemami.

 

  • Czy Pacjent jest skazany na retainer?

  • Czy ekstrakcje zdrowych zębów są nieuniknione?

  • Czy szlifować zdrowe zęby, czy wybrać długotrwałą drogę ortodoncji?

OKLUZJA I ORTODONCJA

Długoterminowa stabilność i przewidywalność

Wiele lat temu na konferencji w Korei doszło do jednego z najważniejszych spotkań w historii szkoły VieSID.

Profesor Slavicek cieszący się estymą światowego środowiska naukowego na jednej scenie wystąpił wraz z Profesorem Sato. Jak się okazało obaj pomimo, iż wcześniej się nie znali mówili dokładnie tym samym językiem i ich obserwacje były w pełni zbieżne. Perspektywa ortodontyczna w okluzji słała się integralną częścią filozofii VieSID.

 

To spotkanie i ten dzień zintegrował dwa równoległe światy, które funkcjonowały w oderwaniu od siebie, jednak rządziły się tymi samymi zasadami.

prof slavicek.png

Prof. Slavicek

prof Sadao Sato.png

Prof. Sato

„Koncepcje okluzyjne są sztucznymi tworami bez celów terapeutycznych. Natura nie tworzy konceptów. Natura zainteresowana jest wyłącznie optymalizowaniem funkcji”
R. Slavicek 2010.

Tym stwierdzeniem Rudolf Slavicek podsumował swoje badania nad opracowaniem najważniejszych wytycznych okluzji. Oparł je na obserwacji naturalnych zgryzów podpatrując naturalną okluzję.

 

Twierdził, że cud natury jakim jest zgryz pierwszej klasy potrafił przetrwać wieki ewolucji, jest stabilny i przewidywalny. Dlatego poniższe prawa, jeżeli zostaną zastosowane w leczeniu protetycznym i ortodontycznym, zapewnią Pacjentowi stabilizację zgryzu, a co za tym idzie, stawu skroniowo-żuchwowego na lata.

Adaptacja organizmu do nieprawidłowości

_MG_2242.jpg

Antropologiczne badania czaszek  z 3 ostatnich stuleci, tomografie, obliczenia cefalometryczne, analiza zgryzu pokazały, jak zmienia się on w czasie. Leczenie stomatologiczne zmieniło okluzję dopiero w ostatnim stuleciu. Niezwykle interesujące są obserwacje adaptacji organizmu do nieprawidłowości strukturalnych - wad szkieletowych zgryzu.

 

Pomimo ich występowania, pacjent może zachować w miarę fizjologiczną funkcję mowy, połykania, żucia, bruksizmu, stabilizacji postawy, estetyki uśmiechu. Mechanizmy te nazwane są kompensacją zębowo-wyrostkową, kompensacją stawową i wertykalną. Z punktu widzenia ergonomii pracy mięśni i stawów najbardziej efektywna jest klasa I szkieletowa i zębowa, dlatego ortodonci dążą do jej osiągnięcia

Agnieszka_i_Sato_orident.jpg

Wszelkie omawiane zagadnienia dokładnie przedstawi sam prof. Sato w trakcie Sympozium

Prawa okluzji I klasy

Od wspomnianego spotkania obaj Profesorowie połączeni synergią tych samych zasad zaczęli bardzo intensywnie współpracować.

Wymiana badań, obserwacji oraz wspólne badania w ramach tej samej filozofii widziane z dwóch odmiennych punktów widzenia – ortodontycznego i protetycznego pozwoliło opracować protokoły leczenia zarówno pacjentów ortodontycznych jak i samego stawu skroniowo-żuchwowego 

Niezależnie od procedury leczenia, według szkoły VieSID nieżależnie czy jest to Ortodoncja, czy protetyka, obaj profesorowie zgodnie potwierdzili -

PRAWIDŁOWA OKLUZJA JEST FUNDAMENTALNYM WARUNKIEM STABILIZACJI LECZENIA W UJĘCIU DŁUGOTERMINOWYM

Zrzut ekranu 2019-09-18 o 23.32_edited.p

20 fundamentalnych praw rządzących okluzją I klasy szkieletowej szkoły VieSID


1.     Centralne obciążenie trzonowców


Celem jest osiowe obciążenie zębów i kontrola prowadzenia tak daleko jak to jest możliwe od przyłożonej siły.


2.    Ekscentryczne odciążenie pierwszych trzonowców


Celem jest obciążenie zębów w tylnym odcinku, fizjologiczną pionową osiową siłą, Natomiast zęby trzonowe i przedtrzonowe powinny być odciążone, uwolnione z wszelakich ruchów laterotruzyjnych i mediotruzyjnych. Redukując boczne obciążenie redukujemy aktywność mięśniową.


Jedynie od 6-9 roku życia pierwsze trzonowce jako pierwsze w sekwencji wyrzynania prowadzą ruch laterotruzyjny. Oraz zapewniają kontrolę retruzyjną chroniąc staw w okresie wzrostu.


3.    Lingualizacja 2 i 3 trzonowców- zakaz obciążania ekscentrycznego.


Drugi i trzeci trzonowiec nie uczestniczą w koncepcji sekwencyjnego prowadzenia. Zęby te nie powinny być obciążane innymi siłami niż osiowe.

_MG_2244 edit.jpg

4.    Obciążenie centryczne przedtrzonowców


Przedtrzonowce powinny przenosić siłę centryczną. Obciążenie powinno być przenoszone przez podniebienny guzek na struktury podniebienia.


5. Ekscentryczne prowadzenia przedtrzonowców


Przedtrzonowce biorąc pod uwagę anatomię koron i korzeni zostały przeznaczone do prowadzeń laterotruzyjnych, retruzyjnych oraz prowadzenia przedniego.


6. Funkcja siekaczy centralnych


Górne centralne siekacze służą do funkcji mowy i komunikacji.


7. Brak prowadzenia na siekaczach bocznych


Górne siekacze boczne nie mogą być zaangażowane w kontrolowanie ruchu laterotruzyjnego.


8. Statyka i dynamika siekaczy centralnych


W centralnej okluzji przednie zęby powinny być odciążone, nie powinny też być obciążane ekscentrycznie, nie powinny prowadzić laterotruzyjnie. Zęby przednie są „organem sensorycznym”.


9. Kąt nachylenia zębów przednich


Górne przednie zęby (inklinacja S wklęsłości podniebiennej) nie powinna być bardziej stroma niż 60° (kąt morfologiczny), przeciętne nachylenie jest pomiędzy 45 i 55 stopni.

_08A6411 edit.jpg

10. Funkcjonalna wolna przestrzeń między koronowa pomiędzy siekaczami


Dolne i górne siekacze potrzebują między koronowej przestrzeni dla nielimitowanej funkcji


11. Zęby przednie nie mogą uczestniczyć w ekscentrycznych ruchach


Niewystarczająca swoboda między koronowa doprowadza do ekscentrycznych kontaktów na powierzchni policzkowej dolnych siekaczy. Interferencja ta powoduje mechanizm uniku w stawie.


12. Siekacze powinny unikać kontaktu w trakcie żucia


13. Ekscentryczna funkcja górnych kłów


Górne kły są dominującym elementem w prowadzeniu laterotruzyjnym i protruzyjnym żuchwy.


14. Nachylenie górnych kłów


Górne kły(S inklinacja podniebiennej wklęsłości) nie może być bardziej stroma niż 55°(kąt morfologiczny), przeciętna inklinacja jest między 45 i 55 stopni.


15. Funkcjonalna przestrzeń między koronowa między kłami.


Dolne i górne kły potrzebują przestrzeni między koronowej dla nielimitowanej funkcji i braku interferencji.


16. Protruzyjna kontrola górnych kłów.


W protruzji dolny pierwszy przedtrzonowiec w dalszej bruździe górnego kła kontroluje ruch w zakresie pierwszych 2 mm.


17. Płaszczyzna okluzyjna


Funkcjonalna płaszczyzna okluzyjna (brzeg sieczny dolnego siekacza i guzek dalszy dolnego trzonowca) przeciętne nachylenie wynosi 10-12 stopni względem AOP axis-orbital plane (oczywiście uwarunkowane jest to potrzebami funkcjonalnymi)


18. Krzywe Wilsona i Spee


Ze względu na funkcjonalne dynamiczne kryteria kluczowe jest uwzględnienie krzywych kompensacyjnych transwersalnych i sagitalnych. Kompensacyjne sfery powinny być zgodne w dolnym i górnym łuku


19. Szkieletowa różnorodność, a dominacja kłowa.


W zależności od indywidualnych uwarunkowań szkieletowych dominacja ruchu laterotruzyjnego w sekwencyjnej okluzji może dotyczyć tylko kła tzw. czyste prowadzenie kłowe lub dotyczyć paru zębów jako prowadzenie grupowe.


20. Założenia okluzji


Powyższe założenia okluzyjne są determinowane przez czynność stawu, architekturę i konfigurację łuków zębowych i co najważniejsze przez funkcję: (mowę, połykanie, zarządzanie stresem, estetykę komunikację-mimikę).

Koncepcja leczenia prof. Sato

VD-OP-PD

VD - Vertical dimention - wysokość pionowa

OP - Occlusal plane - płaszczyzna okluzyjna

PD - Posterior discrepancy - stłoczenia tylne

 

Wszystkie 3 czynniki są istotnym czynnikiem powodującym wady zgryzu.

Kontrola ich jest kluczem do rekonstrukcji dobrej okluzji w ortodoncji.

Klucz do prawidłowej okluzji

IMG_1220 edit.jpg

Wg. prof. Slavicka i prof. Sato, aby osiągnąć bezkompromisową okluzję I klasy u pacjentów w wieku rozwojowym i osób dorosłych, konieczna jest przebudowa stawu skroniowo-żuchwowego. Dzięki wielkiemu wkładowi w pracę nad rozwojem koncepcji prof. Sato - ortodonty pracującego od 30 lat w ścisłej kooperacji z prof. Slavickiem, udało się opracować i wprowadzić z wielkim sukcesem bezinwazyjne techniki ortognatyczne, polegające na repozycji stawu skroniowo-żuchwowego za pomocą techniki łuków MEAW.


Stabilizację leczenia przypadków z repozycją stawu skroniowo-żuchwowego osiąga się za pomocą w/w praw rządzących okluzją oraz dzięki retrusive guidancee (prowadzeniu retruzyjnemu). Prowadzenie retruzyjne w naturalnym zgryzie zapewniają pierwsze przedtrzonowce górne i dolne. Są zaraz po kłach i pierwszych trzonowcach najważniejszymi zębami w koncepcji.

IMG_1429 edit.jpg

Brak pierwszych przedtrzonowców jest swego rodzaju kalectwem. Nie ma lepszego mechanizmu chroniącego staw przed bruksizmem dotylnym niż pierwsze przedtrzonowce, nie ma też lepszego pozycjonera 3D żuchwy u pacjentów z poślizgiem doprzednim w celu naturalnej centralizacji okluzji. W związku z tym technika leczenia ortodontycznego łukami MEAW w koncepcji Sato nie zakłada ekstrakcji przedtrzonowców.


Dzięki wyżej wymienionym zasadom okluzyjnym prof. Sato nie zakłada potrzeb stałej retencji. Pacjent przez rok używa w nocy retainer typu Howley z odsłoniętymi zębami w okluzji, aby ustabilizować zęby. Po roku uznaje się retencję za zbędną - 30 lat obserwacji.


Powyższe prawa okluzyjne są kompasem pomagającym nawigować ortodoncie w celu osiągnięcia celu - stabilnych efektów terapeutycznych. Ostatnie pół roku aktywnej terapii polega na wprowadzaniu każdego elementu. Ta swego rodzaju checklista zapewnia pacjentowi bezpieczną stabilizację zgryzu, a ortodoncie daje poczucie bezpieczeństwa i powód do satysfakcji zawodowej.

_08A6395 edit.jpg

Seminarium prof. Sadao Sato

Wszystkie kluczowe zagadnienia i odpowiedzi na temat okluzji w ortodoncji poznasz na konferencji SEMINARIUM SATO.


To jedna z bardzo niewielu okazji na spotkanie profesora we własnej osobie.

 

Prof. Sato przez 2 dni będzie dzielił się wiedzą z zakresu bruksizmu, leczenia Pacjentów z problemami stawowymi, regeneracją stawu w artozie i chorobie reumatycznej, teorii poliwagalnej, analizy kondylografii, w której prof. Sato jest jednym z liderów, oraz leczenia ortognatycznych wad zgryzu.


To wszystko już 8-9 listopada w Novotel & Ibis Poznań.

Plan seminarium obejmować będzie:

 

  • Założenia koncepcji Slavicka i Sato

  • Protokół diagnostyczny stawu skroniowo-żuchwowego z analizą kondylografii.

  • Leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego (artroza, choroba reumatyczna, całkowite odprowadzalne i nieodprowadzalne przemieszczenie krążka)

  • Terapia poprzez repozycję żuchwy.

  • Medycyna okluzyjna : zarządzanie stresem, bruksizm a choroby jamy ustnej, pozytywne efekty bruksizmu, kontrola bruksizmu

  • Planowanie leczenia trudnych przypadków ortodontycznych i interdyscyplinarnych

  • Nieinwazyjna terapia ortognatyczna poważnych szkieletowych wad zgryzu otwartego, II klasy, III klasy, zgryzu krzyżowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ortodontów, którzy chcą czerpać pełnię satysfakcji z przewidywalnej i stabilnej w czasie pracy, jaką wkładają w leczenie swoich pacjentów.

Informacje organizacyjne i rejestracja

Orident Edukacja
Tel: 600 434 672
E-mail: edukacja@orident.pl

 

bottom of page