Recent Posts
Featured Posts

Punkty edukacyjne

Orident Edukacja wpisana na listę podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pod nr 63-000084-002-0001.

Uczestnicy Curriculum otrzymają 6 punktów edukacyjnych za każdy dzień szkoleniowy, czyli 90 za całe szkolenie ;)

Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon

© 2016 by Orident Edukacja s.c.

Poznań

  • Facebook Social Icon