top of page

Punkty edukacyjne

Orident Edukacja wpisana na listę podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pod nr 63-000084-002-0001.

Uczestnicy Curriculum otrzymają 6 punktów edukacyjnych za każdy dzień szkoleniowy, czyli 90 za całe szkolenie ;)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page